Abate, expertisecentrum angst en trauma

Bij Abate, expertisecentrum angst en trauma worden psychische klachten aangepakt met behandelingen die zich in de wetenschap en de praktijk bewezen hebben. We staan voor zorgvuldigheid, doortastendheid, en een persoonlijke benadering. Onze behandelingen vergen weliswaar veel inzet van onze cliënten, maar de ervaring leert dat dit leidt tot aanzienlijke klachtenvermindering en een hoge waardering van de behandelingen.

Afspraken worden vastgelegd in een behandelplan die we samen met de cliënt opstellen. Dit plan is afgebakend in doel en tijd. In behandeling kan gebruik worden gemaakt van diverse methoden, zoals EMDR, Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, en imagery rescripting.

Wanneer blijkt dat de angsten meer vervlochten zijn met het leven van de cliënt, dan kan ook schematherapie worden ingezet. Deze behandeling kan zinvol zijn als patronen samenhangen met vroege tekorten in basale behoeften, zoals veiligheid, aandacht en waardering, je mogen uiten, en autonomie. Deze behandeling richt zich op bewustwording van patronen en het doorbreken hiervan in een afgebakend traject van ‘tegengesteld handelen’.

Sociale steun vergroot de veerkracht en beschermt tegen psychische klachten. Om die reden wordt naast individuele therapie soms ook gebruik gemaakt van systemische en groepsinterventies.

Versnellen van behandeleffect
Wanneer mensen met PTSS klachten zeer tegen het doorbreken van vermijding opzien, kunnen zo nodig meerdere sessies per week plaatsvinden om in kortere tijd veel resultaat voor elkaar te krijgen. Vaak gebeurt dit met meerdere therapeuten.

Schematherapie
Wanneer blijkt dat de angsten meer vervlochten zijn met het leven van de cliënt, dan kan ook schematherapie worden ingezet. Deze behandeling kan zinvol zijn als patronen samenhangen met vroege tekorten in basale behoeften, zoals veiligheid, aandacht en waardering, je mogen uiten, en autonomie. Deze behandeling richt zich op bewustwording van patronen en het doorbreken hiervan in een afgebakend traject van ‘tegengesteld handelen’.

Sociale steun vergroot de veerkracht en beschermt tegen psychische klachten. Om die reden wordt naast individuele therapie soms ook gebruik gemaakt van systemische en groepsinterventies.

Behandelaanbod

Voor wie

Heb je last van heftige gevoelens zoals angst, schaamte of somberheid, en probeer je daarmee om te gaan door vermijding van situaties en gedachten of dwanghandelingen, dan kun je terecht bij Abate, expertisecentrum angst
en trauma. In het bijzonder is Abate gespecialiseerd in heftige gevoelens die voortkomen uit nare en schokkende levensgebeurtenissen en het doorbreken van patronen die de kwaliteit van leven beperken. Abate biedt hulp aan volwassenen.

Werkwijze Intake

Je bent welkom om je partner of een belangrijke andere persoon mee te nemen naar dit eerste gesprek. In dit gesprek onderzoeken we wat er aan de hand is en geven we advies hoe je probleem het beste wordt aangepakt. Een tweede gesprek kan nodig zijn om meer zicht te krijgen op je klachten en problemen. Je huisarts ontvangt bericht over de aanmelding en het voorgenomen behandeltraject.
Tijdens de intake worden afspraken vastgelegd in een behandelovereenkomst.

Behandeling

Behandelingen bij Abate vinden plaats volgens de GGZ richtlijnen van het Trimbos, tenzij nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen deze richtlijnen voorbij streven.
Een behandeling start met psycho-educatie. Dit houdt in dat we uitleg geven over hoe bepaalde klachten ontstaan, hoe ze in stand blijven, en op welke manier deze klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Gezamenlijk stellen we doelen op voor je behandeling. Praktische oefeningen, zowel tijdens de sessie als thuis, zijn om je anders te gaan voelen, te leren anders met het probleem om te gaan en het geleerde in de praktijk te brengen. In de behandeling worden specifieke psychologische behandelmethoden toegepast, afhankelijk van je problematiek.
Na het afsluiten van de behandeling ontvangt je huisarts een brief met daarin een samenvatting van het beloop van de behandeling en de behaalde resultaten.


Abate, expertisecentrum angst en trauma

Postweg 3 | 1601 SX Enkhuizen | Telefoon: 0228-522281


Webdesign, Hosting & Support door Webdiensten ZZP.