Aanmelden

U kunt voor de aanmelding bij een van de aangesloten praktijken gebruik maken van ons standaard Triple GGZ aanmeldformulier (pdf).
De huisarts dient het aanmeldformulier in te vullen en te ondertekenen, waarna het aan de cliënt kan worden meegegeven.

Wat moet er op het verwijsformulier:

 • naam praktijk of instelling waarnaar wordt verwezen
 • de vermoedelijke aandoening of stoornis en de hulpvraag
 • de datum, stempel huisarts(praktijk) en de AGB code huisarts
 • gegevens van de client
 • handtekening huisarts

Om aanspraak te kunnen maken op verzekerde zorg heeft u een doorverwijzing van de huisarts nodig.

In de verwijzing door de huisarts spelen 5 criteria rol: (bron NIP)

 • vermoeden van DSM- benoemde stoornis
 • ernst problematiek
 • risico
 • complexiteit
 • verloop van de klachten

In het onderstaande verwijsmodel is aangegeven hoe huisartsen worden geacht op basis van deze criteria te verwijzen. De zorgvraag bepaalt dus waarnaar de huisarts de patiënt verwijst. Het is ook aan huisartsen om de samenloop van criteria te beoordelen. Daarop mogen ze zelf gemotiveerd afwijken.

Stroomdiagram GGZ

1. Verwijsbrief standaard GBGGZ

 • Adres + AGB-code van de huisarts
 • Gegevens van de cliënt, incl. BSN, Verzekeringsnummer en Verzekeraar
 • (Expliciet) verwijzen naar GBGGZ of SGGZ
 • (Het vermoeden van ) een DSM stoornis

2. Verzekerde zorg – zie lijst van CVZ

Alleen deze DSM stoornissen en stoornissen die daaronder vallen worden vergoed.

3. Kosten verzekerde zorg

 • Eigen risico (2014: € 360,00) n.b. cliënten t/m 17 jaar hebben geen eigen risico
 • Géén eigen bijdrage

4.1 Prestaties in de GBGGZ:

 1. Kort:                      max. 5 sessies – licht tot matige ernst
 2. Middel:                  max. 8 sessies – matige ernst
 3. Intensief:              max. 12 sessies – ernstige problematiek
 4. Chronisch             max. 11 sessies – instabiele of stabiele chronische problematiek
 5. Transitie               max. 1 à 2 sessies

Voor alle prestaties geldt een laag tot matig risico en een lage complexiteit

4.2 Prestaties in de SGGZ:

Binnen de SGGZ wordt er gewerkt met DBC’s en zorgprogramma’s per stoornis. Er is geen limiet aan het aantal verrichtingen.

5. Uitgesloten van verzekerde zorg zijn:

Een aantal DSM classificaties, o.a.:

 • Aanpassingsstoornis
 • Werkgerelateerde problematiek
 • Burn-out
 • Relatieproblemen
 • V-codes
 • Alle NAO’s

6. Kosten onverzekerde zorg

Client kan zich zonder verwijsbrief aanmelden bij één van de praktijken. Deze behandelingen dient de client zelf te betalen.

7. Meerdere hulpvragen in een jaar

Binnen 1 kalenderjaar worden indien nodig meerdere prestaties vergoed per cliënt (met uitzondering van Multizorg verzekerden). Er is een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig voor elke andere stoornis.

Webdesign, Hosting & Support door Webdiensten ZZP.