Triple GGZ (Samenwerkingsverband)

Triple-GGZ is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde GGZ-dienstverleners in de regio West-Friesland. Wat ons bindt is onze gezamenlijke wens om een goed en ook overzichtelijk behandelaanbod te creëren voor mensen met psychische problemen. Deze website biedt u een overzicht van de deelnemers aan Triple-GGZ en per deelnemer een korte introductie, alsmede de mogelijkheid om door te klikken naar de afzonderlijke websites. De vrijgevestigde geestelijke gezondheidszorg in West-Friesland staat daarmee wat ons betreft letterlijk en figuurlijk helderder op de kaart.

Triple-GGZ is gestart in 2013 en is daarmee een nog jong samenwerkingsverband, met een aanbod dat nog volop in ontwikkeling is. Doelstelling is onder meer om zowel cliënten als verwijzers een beter overzicht te bieden over wie wat doet op het gebied van de vrijgevestigde geestelijke gezondheidszorg in de regio West-Friesland. De onderlinge samenwerking tussen de deelnemende dienstverleners zal de komende periode verder intensiveren en bijvoorbeeld resulteren in een betere onderlinge verwijzingen, en een beter op elkaar afgestemd behandelaanbod. Ook de inhoud van deze website zal de komende tijd in beweging zijn: actuele veranderingen in behandelmogelijkheden en andere ontwikkelingen zullen via deze site te volgen blijven.

Overzicht veranderingen GGZ vanaf 2014

1 januari 2014 is de structuur van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland veranderd. Tot die tijd is er sprake van de vertrouwde eerste- en tweedelijnszorg. Dit onderscheid verdwijnt voor een groot deel en de zorg wordt op een andere wijze ingericht. Er komen drie verschillende mogelijkheden om zorg te ontvangen:

  1. Via de huisarts en de Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) voor relatief milde psychische klachten;
  2. Via de Basis GGZ voor wat zwaardere en hardnekkiger problemen;
  3. Via de Specialistische GGZ voor complexe of ernstige problematiek.

Bij al deze drie mogelijkheden blijft de huisarts de verwijzer en de spil.

1. Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH-GGZ)

U kunt op het moment dat u zich met psychische klachten bij de huisarts meldt, te maken krijgen met een praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH GGZ). Dat is iemand met wie u binnen de huisartsenpraktijk, in de vorm van een aantal gesprekken probeert weer meer grip op uw situatie te krijgen. Als dit in uw geval onvoldoende blijkt te zijn, dan zal er opnieuw overleg zijn met de huisarts, die dan in samenspraak met u bepaalt hoe u verder geholpen zou kunnen worden, bijvoorbeeld met een verwijzing naar een van de twee onderstaande ‘zorgsoorten’

2. Basis GGZ

In de Basis GGZ krijgt u te maken met een GZ-psycholoog of psychotherapeut als hoofdbehandelaar en mogelijke medebehandelaren, en valt uw zorg in één van vier zogenaamde ‘zorgzwaarteproducten’: kort, middel, intensief of chronisch. Deze vier trajecten vervangen de psychologische zorg in de vorm van afzonderlijke sessies, en is bedoeld voor mensen met matig ernstige psychische klachten, waarvoor de hulpverlening van de POH-GGZ niet passend of onvoldoende bleek te zijn. Om te kijken of u past binnen de Basis GGZ wordt er met u onder meer gekeken naar het beloop en de ernst en de complexiteit van uw psychische klachten. De ingeschatte of feitelijke duur van de behandeling bepaalt vervolgens in welk ‘zorgzwaarteproduct’ u valt. Kort zijn trajecten tot 300 minuten Middel zijn trajecten tot 495 minuten, en Intensief en Chronisch zijn trajecten tot 750 minuten. Dit betreft een optelsom van zowel directe contacttijd als indirecte tijd (administratie & overleg). De eigen bijdrage per sessie vervalt in de Basis GGZ.

3. Specialistische GGZ

Voor complexe en / of ernstige psychische problemen zult u worden verwezen naar de Specialistische GGZ. Dit kan zijn naar een GGZ-instelling, waar u vaak te maken zult krijgen met een multidisciplinaire aanpak van uw problemen, inclusief bijvoorbeeld een medicamenteuze, maar dit kan ook zijn naar een vrijgevestigd psychotherapeut. Deze laatste heeft ervaring in het uitvoeren van vaak wat langer durende psychotherapeutische behandelingen bij mensen wiens problemen daarom vragen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan problemen in de persoonlijkheid of steeds terugkerende klachten zoals depressie of angst. De in de Specialistische GGZ verleende zorg valt al sinds een aantal jaren in de categorie van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Hierin verandert voor u als cliënt in 2014 vrijwel niets.

Webdesign, Hosting & Support door Webdiensten ZZP.